Кафедра програмного забезпечення систем

krasnikov.jpgСт.викл.
Красніков Кирило Сергійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Проектний практикум».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2015 Красніков К.С.,
Божуха Л.М.
Навчальна програма '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ» (модуль1).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Ялова К.М.,
Красніков К.С.
Робоча програма '«Проектний практикум».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2015 Красніков К.С.,
Божуха Л.М.
Конспект лекцiй '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
(3 курс)
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ (модуль 5)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, очна, заочна'
2019 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Аналіз вимог до програмного забезпечення».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”
Укладач Я.Є.Кадочнікова '
2015 Красніков К.С.,
Кадочникова Я.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектний практикум».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2018 Красніков К.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»(модуль 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Красніков К.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
(3 курс)
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»(модуль 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Красніков К.С.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ (модуль 5)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, очна, заочна'
2019 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектний практикум».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної форми навчання) '
2019 Красніков К.С.
Монографія '«Математичне моделювання ковшового доведення розплаву дротом і кусковим матеріалом».
Для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів технічних ВНЗ. '
2017 Красніков К.С.,
Самохвалов С.Є.
Силабус '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення“ за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Красніков К.С.
Силабус '«Проектний практикум»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення“ за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Красніков К.С.