Кафедра програмного забезпечення систем

yalova.jpgДоц.,к.т.н.
Ялова Катерина Миколаївна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Навчальна програма '«Бази даних та інформаційні системи».
Для студентів спеціальності 6.040301 “Прикладна математика”'
2014 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Навчальна програма '«Проектування автоматизованих інформаційних систем» ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Навчальна програма '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ» (модуль1).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Ялова К.М.,
Красніков К.С.
Навчальна програма '«Об’єктно-орієнтоване програмування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Навчальна програма '«Бази даних».
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Навчальна програма '«Організація баз даних та знань».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Навчальна програма '«Алгоритми та структури даних» .
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Ялова К.М.
Навчальна програма '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Навчальна програма '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ» (модуль1).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Робоча програма '«Професійна практика програмної інженерії».
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.
Робоча програма '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Об’єктно-орієнтоване програмування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Робоча програма '«Навчально-технологічна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Робоча програма '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Бази даних та інформаційні системи».
Для студентів за напрямом підготовки напряму 6.040301 “Прикладна математика”'
2014 Ялова К.М.
Робоча програма '«Проектування автоматизованих інформаційних систем» ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
'
2017 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Робоча програма '«Бази даних».
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія”'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Робоча програма '«Алгоритми та структури даних» .
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Ялова К.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”
очна, заочна'
2018 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Робоча програма '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Ялова К.М.
Навчальний посiбник '«Довідник термінів та понять з методів проектування автоматизованих систем, баз даних і структур даних».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”
Укл.: О.І. Михальов, В.В.Крамаренко, Є.Є.Бистров, К.М.Ялова, В.В.Завгородній'
2011 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Навчальний посiбник '«Структури даних та алгоритми».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”
Укл.: О.І. Михальов, В.В.Крамаренко, К.М.Ялова, К.Ю.Новікова'
2010 Ялова К.М.
Навчальний посiбник '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія”'
2010 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Операційні системи».
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Конструювання програмного забезпечення».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
очної і заочної форм навчання, К.В. Яшина, К.М. Ялова, Н.М. Лимар'
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ (модуль 5)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, очна, заочна'
2019 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
(4 курс)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Алгоритми та структури даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2014 Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Конспект лекцiй '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Частина IV
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Частина 2 (4 курс)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2013 Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Об’єктно-орієнтоване програмування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
(3 курс)
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Конспект лекцiй '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Частина III
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Групова динаміка та комунікації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Конспект лекцiй '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Конспект лекцiй '«Архітектура та проектування програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Конспект лекцiй '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2016 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2013 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Об’єктно-орієнтоване програмування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмногозабезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Алгоритми та структури даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2014 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Конструювання програмного забезпечення».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
очної і заочної форм навчання, К.В. Яшина, К.М. Ялова, Н.М. Лимар'
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Об’єктно-орієнтоване програмування».
(4 семестр)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
(3 курс)
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Операційні системи».
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2013 Бабенко М.В.,
Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
(4 курс)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Об’єктно-орієнтоване програмування».
(3 семестр)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Частина III
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Архітектура та проектування програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування імітаційних моделей і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Частина IV
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Для студентів за напрямом підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Групова динаміка та комунікації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Частина III
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Бази даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Бази даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Частина IV
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
(3 курс)
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Об’єктно-орієнтоване програмування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмногозабезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Групова динаміка та комунікації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»»
(Очної форми навчання) '
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Бази даних та інформаційні системи».
Для студентів спеціальності 6.040301 “Прикладна математика”'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ (модуль 5)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, очна, заочна'
2019 Ялова К.М.,
Красніков К.С.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Конструювання програмного забезпечення».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
очної і заочної форм навчання, К.В. Яшина, К.М. Ялова, Н.М. Лимар'
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування імітаційних моделей і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”
(Oчної форми навчання)'
2019 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Операційні системи».
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Алгоритми та структури даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»'
2014 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
(4 курс)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2013 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Модуль I
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Модуль I
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Тестові завдання до першого змiстового модулю '«Бази даних».
Модуль I
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія” '
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Тестові завдання до другого змiстового модулю '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Тестові завдання до другого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Модуль II
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.
Тестові завдання до другого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Тестові завдання до другого змiстового модулю '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Модуль II
Для студентів за напрямами підготовки: “Програмна інженерія” '
2013 Ялова К.М.
Тестові завдання до другого змiстового модулю '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Ялова К.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Бази даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
Для студентів за напрямом “Програмна інженерія” '
2015 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Професійна практика програмної інженерії».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” '
2015 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Контрольна робота №1
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” (ПЗ).
Заочна форма навчання'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Алгоритми та структури даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Контрольна робота №2 (4 курс)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання) '
2015 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ».
Для студентів за напрямом “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання '
2015 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесами».
Контрольна робота №2
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” (ПЗ).
Заочна форма навчання'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Бази даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2015 Бабенко М.В.,
Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ»
Контрольна робота № 3
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”
заочна'
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Pfjчної форми навчання)'
2013 Ялова К.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Алгоритми та структури даних».
Контрольна робота №1
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” (ПЗ).
Заочна форма навчання'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Операційні системи».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання'
2013 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Бази даних».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”
Заочна форма навчання'
2012 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання) '
2017 Ялова К.М.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Яшина К.В.,
Ялова К.М.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра ' «Кваліфікаційна робота бакалавра».
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2020 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичні вказівки '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
'
2020 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Методичні вказівки '«Навчально-технологічна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
'
2020 Ялова К.М.,
Яшина К.В.
Силабус '«Проектування автоматизованих інформаційних систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.
Силабус '«Моделювання та аналіз програмного забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.
Силабус '«Проектування та технології створення програмного забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.
Силабус '«Моделювання та прогнозування бізнес-процесів автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.
Силабус '«Проектування автоматизованих інформаційних систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.
Силабус '«Алгоритми та структури даних»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Ялова К.М.