Кафедра програмного забезпечення систем

babenko.jpgДоцент, к.т.н.
Бабенко Михайло Володимирович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Бабенко М.В.
Навчальна програма '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Навчальна програма '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Бабенко М.В.
Навчальна програма '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Бабенко М.В.
Навчальна програма '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Навчальна програма '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Архітектура обчислювальних систем».
Для студентів спеціальності 6.040301 “Прикладна математика”'
2014 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Бабенко М.В.
Робоча програма '«Архітектура комп’ютерів».
Для студентів за напрямами підготовки «Програмна інженерія»'
2013 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Професійна практика програмної інженерії».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2018 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Конспект лекцiй '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2013 Бабенко М.В.,
Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Архітектура комп’ютерів».
Для студентів за напрямами підготовки «Програмна інженерія»'
2012 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2018 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Архітектура обчислювальних систем».
Для студентів спеціальності 6.040301 “Прикладна математика”'
2014 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної форми навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2015 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» '
2016 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка програмного забезпечення».
Надані завдання для виконання контрольної роботи
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання)'
2019 Бабенко М.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Методи аналізу та проектування АСУ виробничих та технологічних процесів».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2014 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Організація комп’ютерних мереж»
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” '
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» *
(Заочна форма навчання)'
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Професійна практика програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2015 Бабенко М.В.,
Ялова К.М.,
Завгородній В.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання) '
2017 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочної форми навчання) '
2019 Бабенко М.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Основи комп’ютерної графіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Бабенко М.В.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота»
(Економічна частина).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Бабенко М.В.
Силабус '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.
Силабус '«Економіка програмного забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.
Силабус '«Основи комп’ютерної графіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.
Силабус '«Організація комп’ютерних мереж»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.
Силабус '«Математичне моделювання складних об’єктів і систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.
Силабус '«Професійна практика програмної інженерії»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Бабенко М.В.