Кафедра програмного забезпечення систем

Gulkovskia.jpgДоцент, к.т.н.
Жульковська Інна Іванівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Основи програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Якість програмного забезпечення та тестування».
Для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія»'
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Навчальна програма '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійними програмами «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Архітектура та проектування програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Навчальна програма '«Аналіз вимог до програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Навчальна програма '«Основи програмування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Операційні системи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Навчальна програма '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Основи програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямами підготовки:“Машинобудування” (ІВ),(МРВ),(МО),(ОХВ) '
2013 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Операційні системи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Обчислювальна техніка та програмування».
Для студентів за напрямами підготовки: “Електротехніка та електротехнології”, “Електромеханіка”'
2013 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Архітектура комп’ютера».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Інформатика».
Для студентів за напрямом підготовки “Зварювання”'
2014 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Якість програмного забезпечення та тестування».
Для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія»'
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямом підготовки:“Інженерна механіка” (ТМ)'
2013 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Обчислювальна техніка та програмування».
Для студентів за напрямом підготовки «Радіотехніка»'
2014 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Персональні комп’ютери»
Для студентів за напрямами підготовки: «Електронні пристрої та системи», «Мікро- та наноелектроніка».
Групи: ЕС, ФБЕ'
2013 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Аналіз вимог до програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійними програмами «Інженерія програмного забезпечення»'
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямом підготовки:“Автомобільний транспорт”'
2013 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Архітектура та проектування програмного забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Інформатика».
Для студентів за напрямом підготовки:“Ливарне виробництво” '
2013 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Робоча програма '«Основи програмування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Робоча програма '«Програмування та алгоритмічні мови».
Для студентів за напрямами підготовки: «Електронні пристрої та системи», «Мікро- та наноелектроніка».
Групи: ЕС, ФБЕ'
2013 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Конспект лекцiй '«інформатика».
Для студентів за напрямом підготовки:“Зварювання”'
2015 Жульковська І.І.
Конспект лекцiй '«Основи програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Конспект лекцiй '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2015 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Конспект лекцiй '«Якість програмного забезпечення та тестування».
Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”'
2018 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Конспект лекцiй '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2018 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Конспект лекцiй '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Обчислювальна техніка та програмування».
Для студентів за напрямом підготовки «Радіотехніка»'
2015 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки:6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Жульковський О.О.,
Шумейко О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Інформатика, програмування та ЕОМ» (Частина I).
Для студентів за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт»'
2011 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
II Частина
Для студентів за напрямом підготовки:“«Інженерна механіка (ТМ)”'
2014 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Інформатика та обчислювальна техніка. Частина II».
Для студентів за напрямом підготовки “Зварювання”'
2012 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Обчислювальна техніка та програмування».
II Частина
Для студентів за напрямами підготовки:“Електротехніка та електротехнології”,“Електромеханіка”'
2014 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2018 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика: програмування та алгоритмічні мови».
Для студентів за напрямами підготовки: “Мікро- та наноелектроніка”, “Електронні пристрої та системи”'
2012 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика».
Для студентів за напрямом підготовки:“Ливарне виробництво”'
2014 Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи програмування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» галузь знань 12 - «Інформаційні технології» '
2018 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямом підготовки:“Автомобільний транспорт”'
2014 Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи програмної інженерії».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Жульковська І.І.,
Жульковський О.О.,
Яшина К.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика».
Для студентів за напрямом підготовки:“Зварювання”'
2015 Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Обчислювальна техніка та програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Радіотехніка”'
2015 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика: персональні комп’ютери».
Для студентів за напрямами підготовки: “Мікро- та наноелектроніка”, “Електронні пристрої та системи”'
2012 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямом підготовки:“«Інженерна механіка (ТМ)”'
2014 Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформатика, програмування і ЕОМ».
Для студентів за напрямом підготовки:“Машинобудування”'
2014 Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичні методи прийняття рішень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2018 Жульковський О.О.,
Жульковська І.І.,
Божуха Л.М.
Силабус '«Архітектура комп’ютерів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Жульковська І.І.
Силабус '«Математичні методи прийняття рішень»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Жульковська І.І.
Силабус '«Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Жульковська І.І.
Силабус '«Основи програмної інженерії»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Жульковська І.І.
Силабус '«Архітектура та проектування програмного забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Жульковська І.І.