Кафедра програмного забезпечення систем

shumeiko.jpgЗав.каф., проф., д.т.н.
Шумейко Олександр Олексiйович

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» очної та заочної форм навчання'
2017 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Інформаційна безпека».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо – професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”
очної та заочної форм навчання '
2018 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Технології створення мультимедіа застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2015 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Аналіз даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 – “Прикладна математика”'
2019 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Безпека програм та даних».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2015 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Розробка WEB-додатків».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення '
2019 Шумейко О.О.
Навчальна програма '«Програмування Інтернет».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '"Інформаційна безпека."
Для студентів спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»'
2015 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Програмування Інтернет».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Безпека програм та даних».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2015 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія”'
2015 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Інформаційна безпека».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо – професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”
очної та заочної форм навчання '
2018 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Технології створення мультимедіа застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Розробка WEB-додатків».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення '
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Аналіз даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 – “Прикладна математика”'
2019 Шумейко О.О.
Робоча програма '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо – професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» очної та заочної форм навчання'
2017 Шумейко О.О.
Пiдручник '«Комп’ютерна графіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня,
Лигун А.О., Шумейко О.О.'
2007 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Интеллектуальный анализ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
Сотник С.Л.'
2015 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Математичне моделювання».
Для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем”'
2014 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник 'Web-програмування' 2013 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Основи програмування».
Для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем”'
2014 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Чисельні методи в інформатиці».
Для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем”'
2014 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Інтелектуальний аналіз даних».
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика”'
2012 Шумейко О.О.
Навчальний посiбник '«Інформаційна безпека».
Для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем”'
2019 Шумейко О.О.
Конспект лекцiй '«Технології створення WEB-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2018 Шумейко О.О.
Конспект лекцiй '«Розробка WEB-додатків».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення '
2019 Шумейко О.О.
Конспект лекцiй '«Технології створення Web-застосувань».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Конспект лекцiй '«Технології створення мультимедіа застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології створення мультимедіа застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Безпека програм та даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Аналіз даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Програмування Інтернет».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки:6.050103 “Програмна інженерія”'
2015 Жульковський О.О.,
Шумейко О.О.,
Жульковська І.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” '
2015 Жульковський О.О.,
Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Чисельні методи в інформатиці».
Для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем”'
2014 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Розробка WEB-додатків».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення '
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи розробки Web-застосувань».
Для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” '
2015 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Безпека програм та даних».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Аналіз даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2017 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Програмування Інтернет».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи розробки Web-застосувань».
Для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” '
2015 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології створення мультимедіа застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології створення Web-застосувань».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпе'
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Програмування Інтернет».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Заочна форма навчання) '
2019 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи програмування».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” '
2015 Шумейко О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Розробка WEB-додатків».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення '
2019 Шумейко О.О.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Технології створення Web-застосувань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 – «Інформаційні технології»'
2019 Шумейко О.О.
Книга '«Асимпточеские методы восстановления кривых».
Для студентів спеціальності “Прикладна математика”'
1997 Шумейко О.О.
Методичні вказівки '«Виконання дипломної роботи».
Для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” '
2014 Шумейко О.О.,
Дранишников Л.В.,
Божуха Л.М.
Методичні вказівки '«Виконання магістерської атестаційної роботи».
Для студентів спеціальності 8.05010301 “Програмне забезпечення систем” '
2014 Шумейко О.О.,
Дранишников Л.В.
Методичні вказівки '«Виконання дипломної роботи бакалавра».
Для студентів за напрямом підготовки “Програмна інженерія” '
2014 Шумейко О.О.,
Дранишников Л.В.
Комплексний державний екзамен '«Тестовий державний іспит».
Для студентів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”'
2018 Шумейко О.О.
Силабус '«Інформаційна безпека»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.
Силабус '«Технології створення Web-застосувань»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.
Силабус '«Програмування Інтернет»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.
Силабус '«Технології створення мультимедіа застосувань»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.
Силабус '«Технології створення WEB-застосувань».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.
Силабус '«Розробка WEB-додатків»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Шумейко О.О.